Spirals များ

Spirals များ

ခရုပတ်အမျိုးအစားအားလုံး (အပြား၊ ညာ၊ ဘယ်၊ သုံးဖက်မြင်၊ အညီအမျှ၊ သို့မဟုတ် လော့ဂရစ်သမ်) သည် ၎င်းတို့ကို ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ကြီးထွားမှုကို ပြသသည်၊ အနန္တသင်္ကေတ .