ဖော်ပြချက်မတွေ့ပါ။

သင်ကြည့်နေသည့်သင်္ကေတများ

hydrothermal မြ

မြက်ခင်းပြင်များ သည် ပို၍ လူသိများလာသည် ။

မျက်လုံးအောက်၊ မျက်ကွင်းညိုတာတွေကို ဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲ။

မျက်ကွင်းညိုခြင်းနှင့် မျက်ကွင်းညိုခြင်းတို့သည် မတူညီသော အရာနှစ်ခုဖြစ်သည်။