ဖိဒါမှမဟုတ် ရွှေအချိုး

ဖိဒါမှမဟုတ် ရွှေအချိုး

ဒြပ်စင်နှစ်ခု၏ ပေါင်းလဒ်အချိုးသည် ဒြပ်စင်နှစ်ခု၏ ပိုကြီးသောအချိုးအဖြစ် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု တူညီသော ဆက်နွယ်မှုရှိသောအခါတွင် ဖြစ်ပေါ်သော သင်္ချာဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။