စပါး ရင့်ကျက်မှု လက္ခဏာ

မွေးဖွားမှု၊ ငယ်ရွယ်မှုနှင့် အောင်မြင်မှုအသစ်များ၏အစပြုခြင်း၏ အမျိုးသမီးသင်္ကေတ။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သက်ရှိအားလုံးတွင် အစ- ဂျုံစပါးမှပေါက်သည်၊ ဘဝသစ်သည် မိန်းမမှ မွေးဖွားသည်၊ ကောင်းသောအကြံဖြင့် ကောင်းသောအကျင့်၊