ဘဝ၏ပန်းပွင့်အမှတ်အသား

သင်္ကေတဖွဲ့စည်းပုံမှာ ပြီးပြည့်စုံခြင်း၏နိယာမပါရှိသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရှိဆုံး သင်္ကေတများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် ပန်းပွင့်သည် ကျန်းမာရေး၊ မွေးဖွားမှု၊ မိသားစုကျန်းမာရေးတို့အတွက် အစွမ်းထက်သောအုပ်ထိန်းသူအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။