ဖော်ပြချက်မတွေ့ပါ။

သင်ပြန်လည်သုံးသပ်နေသည်-Micro-segmentation

နှုတ်ခမ်းကိုတက်တူးထိုးခြင်း၊ နှုတ်ခမ်း၏အမြှေးပါးကို micropigmentation လုပ်ခြင်း

“ နှုတ်ခမ်းတက်တူး” နှင့်“ နှုတ်ခမ်းအသေးအဖွဲရောင်ခြယ်ခြင်း” -