လယ်ကွင်းဆိုင်းဘုတ်

ထောင့်ဖြတ်လက်ဝါးကပ်တိုင်တစ်ခုနှင့် အစက်လေးစက်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော rhombus သည် မျိုးစေ့ကြဲသည့်လယ်ကွင်းကို ကိုယ်စားပြုပြီး ရှေးခေတ်ကပင် ဘဝသစ်မွေးဖွားခြင်း၊ ရက်ရက်ရောရော ရိတ်သိမ်းခြင်း၊ စည်းစိမ်နှင့် ကြွယ်ဝခြင်းတို့ကို ကိုယ်စားပြုသည်။